Kvalitetskontroll

Kvalitet er den grunnleggende og essensielle kjernen i merkevareskaping, selskapets utvikling og markedskonkurranse.

sffwfaf

Våre produkter er hoveddelene i kuleventiler, vi vet hvor mye det påvirker, så vi tar hvert skritt på alvor for å sikre god kvalitet.
I henhold til industrielle standarder og kundekrav, setter vi opp et strengt kvalitetssikringssystem for å implementere full kvalitetsstyring.
Den dekker hele produksjonsprosessen fra innkjøp av råvarer, produksjon, inspeksjon, test og etter service.

For å sikre materialkvalifisering vil kjemisk analyse og mekanisk kontroll av hvert råstoff og materiale etter varmebehandling utføres av våre inspektører.
QC vil også sjekke dimensjon og utseende etter hver arbeidsprosedyre, det er effektivt å kontrollere avviket og defekten første gang.

sffwfaf

Inspeksjonen og testene inkluderer:
1. Dimensjonskontroll
2. Materiell positiv identifikasjon (MPI)
3. Mekaniske tester
4. Tetningstest
5. NDE-test (PT, UT, PMI RT) i henhold til kundenes krav.

sffwfaf

sffwfaf